Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Новини

 

 

 

 

България – Словакия: Реставрация на културно наследство
11-05-2008
Изложба
България – Словакия
Реставрация на културно наследство
Европейски перспективи

07 май – 01 юни 2008, Български културен институт в Словакия, Братислава

Изложбата е съвместен проект на Асоциацията на реставраторите в България (АРБ), секция “Реставрация” при СБХ и Камарата на реставраторите в Словакия . Целта на изложбата е да представи разнообразието и уникалността на културното наследство в двете държави. В същото време тя показва общото в професионалното отношение при реставрацията на културно наследство и връзката с развитието на общ европейски профил на професията реставрация. АРБ и Словашката камара на реставраторите са пълноправни членове на Европейската конфедерация на организациите на реставратори (Е.С.С.О.) . На изложбата, чиито любезен домакин е Българският културен институт в Словакия , са представени 30 табла с проекти от различни области на реставрацията. Този проект е естествено развитие на тригодишните ползотворни отношения между българските и словашките реставратори.      

front window     discussion

По време на откриването беше изнесен кратък концерт на пиано от Михаил Стефанов, който е син на колегите Люба и Стефан Стефанови.

exhibition hall     piano concert 

Изтеглете списъка с участниците със заглавията на таблата.

Вижте и албум със снимки от събитието , подготвен от колегата Алексанър Вътов.

Форум "Реставрация 2008"
15-04-2008


От 11-ти до 19-ти април се проведе "Форум Реставрация 2008".
Проектът включваше две събития:

1. Изложба с табла, представящи реставрационни проекти и проучвания;
2. Сесия с дискусии и презентации.
Участваха реставратори от България, Гърция, Израел, Канада, Словакия и Словения.

opening

Изтеглете официалния каталог с участниците.
Тук  можете да видите и голям албум със снимки от събитието .

Членство в ЕССО
14-04-2008


АРБ е утвърдена за пълноправен член на Европейската конфедерация на организациите на реставратори (ЕККО). Това е признание за високото ниво на Асоциацията и нейното съвременно развитие, както и признание за съответствие на професионалната практика със съвременните европейските критерии. 

logo ECCO

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2016
20-10-2003

poster

 

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Това е място за споделяне на опит, професионални реализации и обсъждане на проекти и проблеми в областта на опазване на културното наследство. Събитието е организирано от Асоциацията на реставраторите в България ( www.arbbg.org) и секция „Реставрация“ при Съюза на българските художници (www.sbhart.com). По традиция „Форум Реставрация” е съпътстван от изложба с постери, които представят различни реставрационни проекти, изпълнени през последните години. Независимо че е ориентирана предимно към проблемите на опазване на културното наследство, изложбата представлява интерес и за по-широк кръг специалисти и любители на културните ценности. В това единадесето по ред издание на „Форум Реставрация“ са представени само български проекти, свързани с опазването на различни по характер обекти: стенописи, икони и иконостаси, хартия, мозайки, картини, скулптура, текстил, ръкописи, фотографии и др. 

Тази година любезен домакин на събитието е Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ в Кюстендил. Откриването на изложбата е на 7 октомври (петък) от 17.30 ч. Сесията с доклади и презентации ще започне от 10:00 часа на 8 октомври в сградата на галерията.
Събитието се провежда с подкрепата на Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“, Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ и Института за изследване на изкуствата при БАН.

 

Програмата на събитието можете да свалите тук.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
20-05-2002

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 31 май 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

1. Отчет на сдружението за 2016 г.

2. Доклад на Контролната комисия.

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в

същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
20-05-2001

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 31 май 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

1. Отчет на сдружението за 2016 г.

2. Доклад на Контролната комисия.

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в

същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
20-05-2001

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 31 май 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

1. Отчет на сдружението за 2016 г.

2. Доклад на Контролната комисия.

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в

същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
20-05-2001

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 31 май 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

1. Отчет на сдружението за 2016 г.

2. Доклад на Контролната комисия.

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в

същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
20-05-2001

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 31 май 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

1. Отчет на сдружението за 2016 г.

2. Доклад на Контролната комисия.

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в

същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

 

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2016
30-11--0001

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Това е място за споделяне на опит, професионални реализации и обсъждане на проекти и проблеми в областта на опазване на културното наследство. Събитието е организирано от Асоциацията на реставраторите в България (www.arbbg.org) и секция „Реставрация“ при Съюза на българските художници (www.sbhart.com). По традиция „Форум Реставрация” е съпътстван от изложба с постери, които представят различни реставрационни проекти, изпълнени през последните години. Независимо че е ориентирана предимно към проблемите на опазване на културното наследство, изложбата представлява интерес и за по-широк кръг специалисти и любители на културните ценности. В това единадесето по ред издание на „Форум Реставрация“ са представени само български проекти, свързани с опазването на различни по характер обекти: стенописи, икони и иконостаси, хартия, мозайки, картини, скулптура, текстил, ръкописи, фотографии и др.

Тази година любезен домакин на събитието е Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ в Кюстендил. Откриването на изложбата е на 7 октомври (петък) от 17.30 ч. Сесията с доклади и презентации ще започне от 10:00 часа на 8 октомври в сградата на галерията.

Събитието се провежда с подкрепата наХудожествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“, Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ и Института за изследване на изкуствата при БАН. 1 2 3 4 5 6
ARB © 2019