Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
14-11-2013

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14 декември 2013 год. в 14 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73, ателие30, при следния дневен ред:

 1. Отчет на председателя за изминалия период;
 2. Отчет на контролната комисия;
 3. Обсъждане на възможности за дейности през 2014 г.
 4. Предложение за промяна на устава:

Чл. 9. Ал. 2-а. Настоящ текст: Членството в АРБ може да бъде пълноправно или асоциирано.

Предложение за нов текст: Членството в АРБ може да бъде пълноправно, асоциирано и студентско.

Нова т. 3. Студентско членство може да бъде придобито от студент в редовен петгодишен магистърски университетски курс по реставрация.

Мотиви: този вид членство ще позволи по-лесно интегриране на бъдещите специалисти в професията. Ще им даде възможност за по-лесна комуникация с известни имена в професията и ще улесни бъдещата им професионална кариера.

Чл. 9.ал. 6.нова т. 3. Студентите-членове могат да участват в работата на сдружението без право на глас на ОС. Могат да участват в изложби, да се представят научни форуми на АРБ под ръководство на преподавател или професионален реставратор, да участват и в други дейности в съответствие с този устав.

 1. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 15 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2013
25-10-2013

На 31октомври 2013г. от 18 часа се открива ежегодната среща „Форум Реставрация 2013”. Това е осмата поредна годишна изложба на българските реставратори. Любезен домакин на събитието е Националният военноисторически музей (София, ул. „Черковна" № 92).Тя отбелязва десетгодишнината от основаването на Асоциацията на реставраторите в България (АРБ). Изложбата е организирана от АРБ ( www.arbbg.org) и секция „Реставрация” при Съюза на българските художници (www.sbhart.com). Изложбата е място за споделяне на опит, професионални постижения и обсъждане на проблеми в областта на опазването на културното наследство. Тя съдържа табла, представящи реставрационни проекти, реализации, проучвания и изследвания на проблеми, свързани с опазването на значими културни ценности през последните 10 години. В това издание на „Форум Реставрация“ са представени само български проекти, свързани с опазването на различни по характер обекти: картини, стенописи, хартия, мозайки, ръкописи, фотография, порцелан и др.

00000

 

Събрание на Обществения съвет към министъра на културата
02-08-2013

На 1 август 2013 г. в Министерството на културата се проведе първото заседание на Обществения съвет към министъра на културата . Според информацията, качена на сайта, на заседанието са присъствали заместник-министрите на културата Велислава Кръстева и Васил Василев. В състава на Обществения съвет са включени представители на неправителствените организации, академичната общност, медиите и гражданските организации, работещи в областта на културата. Сред членовете на съвета има представители на Националния музей на българското изобразително изкуство, Националната библиотека, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Българската академия на науките, Асоциация на българските археолози, журналисти, художници, композитори, актьори и др. По традиция чиновниците в Министерството на културата са „пропуснали" да поканят представител на Асоциацията на реставраторите в България. Все още не е известно дали от този съвет ще има някаква реална полза за българската култура. На този етап Асоциацията на реставраторите в България може само да изрази надежда, че в Обществения съвет няма да бъдат разглеждани въпроси, свързани с опазване на културното наследство в България без участието на наши представители. Излишно е да напомняме за натрупаните през последните няколко години тежки проблеми в тази толкова важна за българското общество област.

Общо събрание на АРБ
15-11-2012

Управителният съвет на "Асоциация на реставраторите в България", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16 декември 2012 год. в 10 часа в ат. 30 на II етаж в сградата на бул. „Цариградско шосе" № 73, София 1113, при следния дневен ред:
1. Отчет на председателя на АРБ за изминалия период;
2. Отчет на Контролната комисия;
3. Предложение за промяна на устава на АРБ;
4. Избор на Председател на АРБ;
5. Избор на Управителен съвет на АРБ;
6. Избор на Контролна комисия;
7. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 (един час по-късно) часа, на същото място и при същия дневен ред.

Форум Реставрация 2012
21-04-2012

Ежегодната изложба „Форум Реставрация 2012" беше открита на 20-ти април 2012 в Градската художествена галерия - Пловдив, филиал „Постоянна експозиция живопис "Енчо Пиронков", ул. "Васил Кънчев" № 1, Старинен Пловдив.

   

На откриването „Форум Реставрация 2012" беше представен пред гостите от Красимир Линков, директор на ГХГ - Пловдив, Христина Цветкова, куратор на изложбата и Стефан Белишки, председател на АРБ. Изложбата продължава от 20-ти до 30-ти април 2012 г. на нея са показани повечеот 35 реставрационни проекта от различни области на реставрацията. Специален акцент са проектите от Пловдив.

   

"Форум Реставрация 2012" се организира съвместно от АРБ и секция "Реставрация"при СБХ.

   
Награда на АРБ за най-добра дипломна работа по реставрация за 2011 година
19-12-2011


АРБ удостои с годишната награда за най-добра дипломна работа по реставрация за 2011 година Александрина Аенска. Темата на нейната дипломна работа е "Реставрация на две маслени картини от първата половина на 20-ти век". При защитата й тя демонстрира задълбоченост на проучванията и прецизност на практическото изпълнение.

Форум Реставрация 2011 - отново представен и във Велико Търново
30-10-2011

„Форум Реставрация 2011 г." отново гостува на Велико Търново – този път с презeнтация и изложба.
На 31.10. /понеделник/ от 15.00 часа в ВТУ 11 бл. Стефан Аенски представи особеностите при изграждането на Тибетска Танка /икона/ и нейната реставрация.

Изложбата беше открита на 01.11. /вторник/ в изложбени зали „Рафаел Михайлов". Представени са табла, отразяващи етапите на реставрация на различни произведения на изкуствата: стенописи, икони, картини, текстил и др. Гостуват участници от Гърция, Унгария и други страни. Изявата е по инициатива на АРБ и секция „Реставрация" към СБХ със съдействието на община Велико Търново и Православен Библиотечно информационен Център „Професор Тотю Коев". 

   
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
18-10-2011


Управителният съвет на "Асоциация на реставраторите в България", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 19 ноември 2011 год. в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе" № 73 при следния дневен ред:

 1. Отчет на председателя за изминалия период;
 2. Отчет на контролната комисия;
 3. Връчване на наградата на АРБ за дипломна работа по реставрация за 2011 г.
 4. Информация за предстояща конференция, организирана от Гети;
 5. Обсъждане на възможности за дейности през 2012 г.
 6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Форум Реставрация 2011
05-05-2011

От 15-ти април до 4-ти май се проведе шестата поредна международна изложба „Форум Реставрация 2011". Домакин беше Националната галерия за чуждестранно изкуство. Форумът включваше изложба с табла, представящи реставрационни проекти и еднодневна сесия с презентации и дискусии.

 

 

Бяха представени общо27 проекта на колективи от България, Унгария, Сърбия и Румъния. Таблата засягат проблеми поопазване и реставрация на разнообразни обекти на културното наследство: стенопис, живопис, текстил, метал, книги, както и различни изследвания. Заедно с таблата, в залата на Галерията бяха представени и много оригинални произведения, реставрирани при представените проекти.

 
Унгарското участие затвърждава сътрудничеството на АРБ с Асоциацията на унгарските реставратори. Таблата от Унгария представят съвместни проекти на Националния музей в Будапеща и Унгарската художествена академия. Асоциацията на румънските реставратори се включва за първи път в международната българска инициатива Форум Реставрация и нейните представители са официални гости на откриването на изложбата.

Вижте и албума с фотографии

 

Награда на АРБ за дипломна работа по реставрация
01-01-2011

 

 

 

 

АРБ учреди награда за най-добра дипломна работа по реставрация. За първи път наградата получи Анна Илчева за дипломната й работа “Реставрация на маслена картина от средата на 19-ти век”.

 преди реставрация дипломна работа


1 2 3 4 5 6
ARB © 2024