Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Новини

 

 

 

 

Форум Реставрация 2011 - отново представен и във Велико Търново
30-10-2011

„Форум Реставрация 2011 г." отново гостува на Велико Търново – този път с презeнтация и изложба.
На 31.10. /понеделник/ от 15.00 часа в ВТУ 11 бл. Стефан Аенски представи особеностите при изграждането на Тибетска Танка /икона/ и нейната реставрация.

Изложбата беше открита на 01.11. /вторник/ в изложбени зали „Рафаел Михайлов". Представени са табла, отразяващи етапите на реставрация на различни произведения на изкуствата: стенописи, икони, картини, текстил и др. Гостуват участници от Гърция, Унгария и други страни. Изявата е по инициатива на АРБ и секция „Реставрация" към СБХ със съдействието на община Велико Търново и Православен Библиотечно информационен Център „Професор Тотю Коев". 

   
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
18-10-2011


Управителният съвет на "Асоциация на реставраторите в България", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 19 ноември 2011 год. в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе" № 73 при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя за изминалия период;
  2. Отчет на контролната комисия;
  3. Връчване на наградата на АРБ за дипломна работа по реставрация за 2011 г.
  4. Информация за предстояща конференция, организирана от Гети;
  5. Обсъждане на възможности за дейности през 2012 г.
  6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Форум Реставрация 2011
05-05-2011

От 15-ти април до 4-ти май се проведе шестата поредна международна изложба „Форум Реставрация 2011". Домакин беше Националната галерия за чуждестранно изкуство. Форумът включваше изложба с табла, представящи реставрационни проекти и еднодневна сесия с презентации и дискусии.

 

 

Бяха представени общо27 проекта на колективи от България, Унгария, Сърбия и Румъния. Таблата засягат проблеми поопазване и реставрация на разнообразни обекти на културното наследство: стенопис, живопис, текстил, метал, книги, както и различни изследвания. Заедно с таблата, в залата на Галерията бяха представени и много оригинални произведения, реставрирани при представените проекти.

 
Унгарското участие затвърждава сътрудничеството на АРБ с Асоциацията на унгарските реставратори. Таблата от Унгария представят съвместни проекти на Националния музей в Будапеща и Унгарската художествена академия. Асоциацията на румънските реставратори се включва за първи път в международната българска инициатива Форум Реставрация и нейните представители са официални гости на откриването на изложбата.

Вижте и албума с фотографии

 

Награда на АРБ за дипломна работа по реставрация
01-01-2011

 

 

 

 

АРБ учреди награда за най-добра дипломна работа по реставрация. За първи път наградата получи Анна Илчева за дипломната й работа “Реставрация на маслена картина от средата на 19-ти век”.

 преди реставрация дипломна работа
Нов документ на ЕССО за достъп до упражняване на професията реставрация
30-11-2010

 

 

 

ECCO (Европейската конфедерация на организациите на реставратори) публикува нов документ, засягащ достъпа до упражняване на професията реставрация и необходимите компетентности. За сега документът с оригинално заглавие COMPETENCES FOR ACCESS TO THE CONSERVATION-RESTORATION
PROFESSION
е само на анлгийски, но предстои превеждане на други езици. Той може да бъде свален от тук.

Изложба на АРБ в Русе
27-10-2010

 

АРБ бе поканена и участва като партньор във второто издание на Панаир на музейните изложби (Museum Exhibition Fair), който се проведе от 27 - 29 октомври в Русе. През първия ден на Панаира в централното фоайе на Театрален комплекс „Доходно здание" Елица и Владимир Цветкови, куратори на изложбата, представиха постер сесия, оформена като мини-вариант на ежегодната изложба Форум „Реставрация", организирана от АРБ и Секция „Реставрация" при СБХ.

 Изложба Русе 2010 Изложба Русе 2010

Таблата, включени в постер сесията, очертаваха разнообразието от насоки в консервационно-реставрационната практика и илюстрираха специфичните им проблеми. През втория ден Елица Цветкова направи презентация, която запозна участниците в Панаира с инициативата Форум „Реставрация" и афишира АРБ и нейната готовност за сътрудничество в сферата на опазване на културното наследство.

Изложба Русе 2010

Изложба Русе 2010

Каталогът на Панаира е публикуван и може да бъде разгледан и изтеглен на http://www.museumruse.com/actual/katalog_MEF.pdf

Форум Реставрация 2010
05-05-2010

 

От 26-ти април до 2-ри май 2010 г. в галерия “Средец” на Министерството на културата се проведе "Форум Рреставрация 2010".

 Forum 2010 otkrivane

 Forum 2010

Forum 2010

Бяха представени повече от 40 реставрационни проекта и проучвания по реставрационни проблеми. Обхватът на темите е широк: научни изследвания, практически реализации, етични проблеми, правни въпроси и др. Проектите са в сферата на опазването на движимо и недвижимо културно наследство от различни области: живопис, стенопис, скулптура, керамика, текстил, фотография и др.

 Forum 2010Forum 2010

Това е петата международна изложба организирана от АРБ и секция "Реставрация" при СБХ. Чуждестранното участие включва проекти от Словения, Сърбия, Унгария и Бразилия. На изложбата бяха показани и оригинални стенописни фрагменти, реставрирани в катедра "Реставрация" на Националната художествена академия.

Forum 2010

Специален акцент беше участието на Асоциацията на унгарските реставратори, които се представиха с 12 реставрационни проекта.

На 27-ми април се проведе сесия с презентации и дискусии. Сред гостите участвали с доклад, направи впечатление презентацията на БНК на ИКОМОС.


Международна среща на E.C.C.O. в София
11-03-2009

На 30-31 март 2009 Е.С.С.О. провежда в София среща с професионални организации от Балтийските държави, Източна Европа и Балканските държави.
Заедно с Общото събрание на E.C.C.O. (31 март) и срещата с президентите на организациите членки, E.C.C.O. организира среща с професионални организации, посветени на опазването на културното наследство, в Балтийските, Източноевропейските и Балканските държави. Ще бъдат обсъдени настоящите инициативи на  E.C.C.O. и възможностите за разширяване на сътрудничеството между отделните организации.

Участие в международен семинар в Словакия
08-10-2008

АРБ взе участие в осмия международен семинар на Камарата на словашките реставратори, който се състоя от24-ти до 26-ти септември 2008 г. в планинския град Хандлова. Тридневният семинар беше всъщност сериозна научна конференция с 14 доклада, съпътствана с дискусии и посещения на реставрирани обекти в околността. От страна на Асоциацията участва Елица Цветкова, която представи доклад на тема "Реставрационни проблеми на рисувания текстил". Това е първото българско представяне на ежегодната среща на словашките реставратори. По време на неформалните срещи са установени контакти и с  Асоциацията на унгарските реставратори.

Elitsa Tsvetkova        Seminar Handlova


Wall painitngs  Vault  sightseeing

Изложба на реставрационни проекти
06-09-2008

От 05 до 16 септември 2008 АРБ и секция "Реставрация" при СБХ представят в културния дом в гр. Костинброд изложба на реставрационни проекти. Представянето е с табла, богато илюстрирани с фотографии и пояснения с текст. Изложбата е по покана на кметството на Костинброд. Куратор е Стефан Стефанов. За повече информация: ilbens3o@yahoo.com Представени са 18 табла от различни области на реставрацията на българското културно наследство. Изложбата беше открита от кмета на гр. Костинброд г-н Красимир Кунчев.

Kostinbrod otkrivane

 Kositbrod zriteli Kostinbrod izlojba

 1 2 3 4 5 6
ARB © 2019