Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Новини

 

 

 

 

Нови членскки карти на АРБ
18-05-2014

 

 

Членските карти на АРБ вече имат нов дизайн. Автор е нашата колега Надежа Цветкова.

Становище на АРБ за реставрацията на мозайките от "Еписксопската базилика" в Сандански
23-04-2014АРБ, секция"Реставрация"при СБХ и БНК на ИКОМОС изпратиха до министъра на културата и министъра на регионалното развитие Становище за реставрацията на мозайките от „Епископската базилика" в Сандански. На нашия сайт има копие в раздел документи и публикации/други

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
17-04-2014

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и на решение на Общото събрание на АРБ от 14.12.2013 г., свиква Общо събрание на сдружението на 17 май 2014 год. в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73 при следния дневен ред:

  1. Финансов отчет на ковчежника за 2013 г.;
  2. Доклад на Контролната комисия за финансовия отчет за 2013 г.;
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Становище на АРБ за реставрацията на мозайките от "Военен терен" в Стара Загора
19-02-2014

АРБ изпрати до министъра на културата и министъра на регионалнота развитие "Становище за реставрацията на мозайките от "Военен терен" в Стара Загора". На нашия сайт има копие в раздел документи и публикации/други

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
14-11-2013

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14 декември 2013 год. в 14 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73, ателие30, при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя за изминалия период;
  2. Отчет на контролната комисия;
  3. Обсъждане на възможности за дейности през 2014 г.
  4. Предложение за промяна на устава:

Чл. 9. Ал. 2-а. Настоящ текст: Членството в АРБ може да бъде пълноправно или асоциирано.

Предложение за нов текст: Членството в АРБ може да бъде пълноправно, асоциирано и студентско.

Нова т. 3. Студентско членство може да бъде придобито от студент в редовен петгодишен магистърски университетски курс по реставрация.

Мотиви: този вид членство ще позволи по-лесно интегриране на бъдещите специалисти в професията. Ще им даде възможност за по-лесна комуникация с известни имена в професията и ще улесни бъдещата им професионална кариера.

Чл. 9.ал. 6.нова т. 3. Студентите-членове могат да участват в работата на сдружението без право на глас на ОС. Могат да участват в изложби, да се представят научни форуми на АРБ под ръководство на преподавател или професионален реставратор, да участват и в други дейности в съответствие с този устав.

  1. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 15 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2013
25-10-2013

На 31октомври 2013г. от 18 часа се открива ежегодната среща „Форум Реставрация 2013”. Това е осмата поредна годишна изложба на българските реставратори. Любезен домакин на събитието е Националният военноисторически музей (София, ул. „Черковна" № 92).Тя отбелязва десетгодишнината от основаването на Асоциацията на реставраторите в България (АРБ). Изложбата е организирана от АРБ ( www.arbbg.org) и секция „Реставрация” при Съюза на българските художници (www.sbhart.com). Изложбата е място за споделяне на опит, професионални постижения и обсъждане на проблеми в областта на опазването на културното наследство. Тя съдържа табла, представящи реставрационни проекти, реализации, проучвания и изследвания на проблеми, свързани с опазването на значими културни ценности през последните 10 години. В това издание на „Форум Реставрация“ са представени само български проекти, свързани с опазването на различни по характер обекти: картини, стенописи, хартия, мозайки, ръкописи, фотография, порцелан и др.

00000

 

Събрание на Обществения съвет към министъра на културата
02-08-2013

На 1 август 2013 г. в Министерството на културата се проведе първото заседание на Обществения съвет към министъра на културата . Според информацията, качена на сайта, на заседанието са присъствали заместник-министрите на културата Велислава Кръстева и Васил Василев. В състава на Обществения съвет са включени представители на неправителствените организации, академичната общност, медиите и гражданските организации, работещи в областта на културата. Сред членовете на съвета има представители на Националния музей на българското изобразително изкуство, Националната библиотека, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Българската академия на науките, Асоциация на българските археолози, журналисти, художници, композитори, актьори и др. По традиция чиновниците в Министерството на културата са „пропуснали" да поканят представител на Асоциацията на реставраторите в България. Все още не е известно дали от този съвет ще има някаква реална полза за българската култура. На този етап Асоциацията на реставраторите в България може само да изрази надежда, че в Обществения съвет няма да бъдат разглеждани въпроси, свързани с опазване на културното наследство в България без участието на наши представители. Излишно е да напомняме за натрупаните през последните няколко години тежки проблеми в тази толкова важна за българското общество област.

Общо събрание на АРБ
15-11-2012

Управителният съвет на "Асоциация на реставраторите в България", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16 декември 2012 год. в 10 часа в ат. 30 на II етаж в сградата на бул. „Цариградско шосе" № 73, София 1113, при следния дневен ред:
1. Отчет на председателя на АРБ за изминалия период;
2. Отчет на Контролната комисия;
3. Предложение за промяна на устава на АРБ;
4. Избор на Председател на АРБ;
5. Избор на Управителен съвет на АРБ;
6. Избор на Контролна комисия;
7. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 (един час по-късно) часа, на същото място и при същия дневен ред.

Форум Реставрация 2012
21-04-2012

Ежегодната изложба „Форум Реставрация 2012" беше открита на 20-ти април 2012 в Градската художествена галерия - Пловдив, филиал „Постоянна експозиция живопис "Енчо Пиронков", ул. "Васил Кънчев" № 1, Старинен Пловдив.

   

На откриването „Форум Реставрация 2012" беше представен пред гостите от Красимир Линков, директор на ГХГ - Пловдив, Христина Цветкова, куратор на изложбата и Стефан Белишки, председател на АРБ. Изложбата продължава от 20-ти до 30-ти април 2012 г. на нея са показани повечеот 35 реставрационни проекта от различни области на реставрацията. Специален акцент са проектите от Пловдив.

   

"Форум Реставрация 2012" се организира съвместно от АРБ и секция "Реставрация"при СБХ.

   
Награда на АРБ за най-добра дипломна работа по реставрация за 2011 година
19-12-2011


АРБ удостои с годишната награда за най-добра дипломна работа по реставрация за 2011 година Александрина Аенска. Темата на нейната дипломна работа е "Реставрация на две маслени картини от първата половина на 20-ти век". При защитата й тя демонстрира задълбоченост на проучванията и прецизност на практическото изпълнение.1 2 3 4 5 6
ARB © 2019