Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
21-11-2017

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 21 декември 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на АРБ за 2017 г.
  2. Обсъждане на предложения за „ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2018“
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред. По време на Общото събрани ще бъде връчена наградата на АРБ за най-добра дипломна работа за 2017 г.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2017
03-10-2017

 

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Тази година събитието ще се проведе в Плевен на 6, 7 и 8 октомври. Съорганизатор на срещата е секция „Реставрация” при СБХ. Традиционната постерна изложба ще бъде във фоайето на Художествена галерия „Илия Бешков“. Откриването е предвидено за вечерта на 6 октомври (петък). На 7 октомври ще има възможност за провеждане на сесия с презентации, доклади и дискусии в галерията. Предвидено е и посещение на обекти в района, които са интересни за колегията, като например експозицията на РИМ-Плевен, църквите „Св. Николай“, „Св. Троица“ и „Св. Параскева“, Панорама „Плевенска епопея“, Музей на виното и др.

Програма на събитието можете да свалите тук.

Награда „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за д-р Румяна Дечева
22-05-2017

На 19 май 2017 г. д-р Румяна Дечева бе удостоена с почетен знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за изключителен принос в опазването на ръкописното наследство на България. През 1991 г. Румяна Дечева завършва катедра „Реставрация“ на Националната художествена академия. Дипломната й работа е ръкопис от XIX в. от фонда на РИМ-Варна. В периода 1991-1999 г. работи като реставратор в Министерството на външните работи. От 2004 г. е реставратор към Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Украса и технология на подвързиите при гръцката ръкописна книга ХІІ-ХVІІІ в. (на базата на ръкописната сбирка на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ „Св. Климент Охридски“)“. Научноизследователската дейност на д-р Румяна Дечева е представена в редица публикации и доклади на научни форуми. От 2016 г. е заместник-председател на Асоциацията на реставраторите в България.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
01-05-2017

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 31 май 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

1. Отчет на сдружението за 2016 г.

2. Доклад на Контролната комисия.

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в

същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2016
03-10-2016

poster

 

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Това е място за споделяне на опит, професионални реализации и обсъждане на проекти и проблеми в областта на опазване на културното наследство. Събитието е организирано от Асоциацията на реставраторите в България ( www.arbbg.org) и секция „Реставрация“ при Съюза на българските художници (www.sbhart.com). По традиция „Форум Реставрация” е съпътстван от изложба с постери, които представят различни реставрационни проекти, изпълнени през последните години. Независимо че е ориентирана предимно към проблемите на опазване на културното наследство, изложбата представлява интерес и за по-широк кръг специалисти и любители на културните ценности. В това единадесето по ред издание на „Форум Реставрация“ са представени само български проекти, свързани с опазването на различни по характер обекти: стенописи, икони и иконостаси, хартия, мозайки, картини, скулптура, текстил, ръкописи, фотографии и др.
Тази година любезен домакин на събитието е Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ в Кюстендил. Откриването на изложбата е на 7 октомври (петък) от 17.30 ч. Сесията с доклади и презентации ще започне от 10:00 часа на 8 октомври в сградата на галерията.
Събитието се провежда с подкрепата на Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“, Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ и Института за изследване на изкуствата при БАН.

 

Програма на събитието можете да свалите тук.

 

Обява за позиция за реставратор
25-07-2016

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ търси да назначи КОНСЕРВАТОР/РЕСТАВРАТОР в направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“. Поробности за обявата в прикачения PDF файл.

Писмо на АРБ до Министерството на земеделието и храните
10-05-2016

АРБ изпрати писмо до Министерството на земеделието и храните във връзка с подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Семинар по реставрация
04-05-2016

Семинар по реставрация, организиран от ИЧЕ-Италия. Линк към документ за регистрация.

Общо събрание на АРБ
01-03-2016

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 02 април 2016 г., събота, в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73 при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя за дейността на сдружението през 2015 г.;
  2. Финансов отчет за 2015 г.;
  3. Доклад на Контролната комисия;
  4. Избор на председател на АРБ;
  5. Избор на Управителен съвет на АРБ;
  6. Избор на Контролна комисия на АРБ;
  7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Писмо до Комисията по култура
15-02-2016

 

АРБ изпрати писмо (15.02.2016г.) до Комисията по култура на Народното събрание относно предложенията за изменения в Закона за културното наследство. В писмото се изтъква, че някои от предложените промени застрашават българското културно наследство и се правят конкретни мотивирани предложения за промени в предложения законопроект. Писмото може да бъде видяно тук.1 2 3 4 5 6
ARB © 2024