Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Членове на Асоциацията на реставраторите в България
Русана Хаджиева


Милена Чочева


Григори Григоров


Владимир Цветков


Силвия Варадинова-Пападаки


Атанас Пападакис


Красимира Франгова


Иван Ванев

Председател на АРБ

Аблена Мазакова


Емил Чушев

Член на Контролната комисия

Панайот Панов


Стефко Аенски


Стефан Тъпанов


Любомира Стефанова

Член на Контролната комисия

Стефан Стефанов


Петър Попов


Рени Марчева


Стефан Белишки

Делегат на АРБ в Е.С.С.О.

Румяна Дечева

Член на Управителния съвет

Замфир Петров


Лъчезар Стефанов


Кристина Белева


Валентин Тодоров


Даниела Чернева


Миглена Прашкова


Надежда Цветкова


Павлин Пенев
 


Тодор Бръчков


Надежда Колишовска
 


Фанчи Атанасова


Ирена Герасимова


Александър Вътов

Член на Управителния съвет

Елица Цветкова

Член на Управителния съвет

Виолета Господинова


Маргарита Пенева


Георги Пенчев


Райна Петкова


Климент Атанасов


Бисер Лазаров


Йоана Кънчева


Христина Цветкова


Иванка Христева


Светла Цанева


Севдалина Нейкова


Илинка Чергарова


Николай Чергаров


Аглика Икономова


Здравко Каменаров
 


Миляна Стефанова


Любен Колев


Йорданка Комарницка-Главева


Десислава Заваринова


Мартин Добрев


Елена Кантарева


Татяна Трифонова


Николинка Колева


Лиляна Чернева


Лилия Мичева

Член на Контролната комисия

Мария Славкова


Екатерина Андонова


Илия Борисов


Борислава Попова

Член на Управителния съвет

Дана Златанова


Аглика Демирова
ARB © 2017