Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Бюлетин на Асоциация на реставраторите в България

Бюлетинът на Асоциацията на реставраторите в България се издава съвместно със секция "Реставрация" при СБХ.
Той е двуезичен, на български и английски. Може да бъде изтеглен свободно в PDF формат.

15-02-2008


ARB © 2023