Отчет за дейността през 2012 г.

 

 
 

 Писмо до кмета на Столична община във връзка с рестарацията на Паматника на Александър II 11.10.2012 г.

 

 
  Писмо до Министерството на културата във връзка с проектозакона за изменение на Закона за културното наследство 20.09.2012 г.

 
  Писмо до Министъра на културата относно увредени културни ценности, 20.02.2012  
  Отчет задейността на АРБ през 2011 г.
 
 

 Промени в Закона за културното наследство - юли 2011

 
 

 Писмо до Комисията по култура на Народното събрание от 08 юни 2011 г.

 
 

 Отчет 2010 Отчет за дейността на АРБ през 2010 г.

 

 
    

rate 2008 Официалната тарифа на Асоциацията на реставраторите в България 

 

    
 Каталог Форум Реставрация 2010 БГ Каталогът на ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2010 
 

Каталог "Форум Реставрация 2009" Каталогът на ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2009

 
 

catalogue Forum Restavracia 2008 Каталогът на ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2008

 

 
  
 
 

Обява Бюлетин 2 Покана за участие с публикации в новия брой на Бюлетина на АРБ

 
   
   
 

Документи на E.C.C.O.

 
  _________________________________________________________ 
 ECCO Competences for Access to the Profession ECCO Competences for Access to the Profession     
  ECCO Short News January 2012
 
  ECCO Short News April 2011 ECCO Short News April 2011
 
  ECCO_Short News_Aug09 Short News_Aug 2009
 
 

 Short News July 2008 Short News July 2008

 
 Shrot News Dec 2008 Short News December 2008
  
 

 
 E.C.C.O.Report 2007 E.C.C.O.Reports 2007 
 ECCO reports 2008 E.C.C.O. Reports 2008  
 ECCO reports 2008 E.C.C.O. Reports 2009  
   

ARB © 2024