EwaGlos
09-08-2014

 

 

 

Проект EwaGlos

 

АРБ е асоцииран партньор в Европейския проект EwaGloshttp://ewaglos.eu/ . Проектът предвижда създаване на богато илюстриран речник в областта на реставрацията на стенописи и декоративни архитектурни повърхности. Проектът включва консорциумот седем европейски държави, с различни езици и културно наследство, подкрепен от асоциирани партньори и външни експерти с още четири европейски езика. Продължителността на проекта е от октомври 2013 до септември 2015. Той се реализира в рамките на ПРОГРАМА КУЛТУРА 2007-2013, направление 1.2.1: мерки за коопериране.


Начална точка
Мобилността на специалисти по реставрация в Европа и търговете за договори на европейско ниво се увеличават със същата скорост като обществения интерес към културното наследство и представянето на мерки по опазването, напр. - в Европейските дни на наследството. Но комуникацията все още е затруднена, защото терминологията не е стандартизирана в Европа и разпространението сред населението не е достатъчно.

Цели
В резултат, консорциум от седем държави с различни езици и културно наследство, подкрепен от асоциирани партньори и външни експерти с още четири европейски езика, възнамерява да развие богато илюстриран речник, включително информационни фотографии и скици. Това са кратки текстове и нагледни илюстрации, предназначени да помогнат на читателите бързо да схванат и да разберат, всеки термин, въпреки езиковите бариери. Основните дейности на проекта, осъществявани в продължение на 24 месеца, са свързани с изясняване на реставрационните термини за стенописи и архитектурни повърхности сред европейските специалисти по реставрация, да се постигне отличен превод на терминологията. Езиците ще бъдат: Английски, френски, немски, хърватски, италиански, турски, испански и румънски, и вероятно благодарение на доброволчески принос на асоциираните партньори и експерти– на унгарски, полски и български. В края речникът ще бъде достъпен за публиката като нескъпа публикация, отпечатана с некомерсиални цели и свободна за сваляне от Интернет.

Причина за определяне
Проектът е специализиран в стенописните и архитектурни повърхности, защото тази терминология е от огромна значимост за по-голямата част от нашето културно наследство, като например: исторически сгради, техните повърхности и декорации - един изцяло различен сектор в сравнение с музеите и колекциите.

 

 ARB © 2024