Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Реставрация на стенописите в катедрален храм "Св. Неделя" София
22-11-2010

През 2008 АРБ започна мащабен проект за реставрация на стенописите в катедрален храм „Св. Неделя", София. Изготвена е и съгласувана с НИНКН цялостна реставрационна програма. Съгласно договора на АРБ с църковното настоятелство, реставрацията ще продължи на етапи, чието провеждане се съобразява с църковните служби и възможностите за финансиране.

 

Общ поглед преди началото на реставрацията

Стенописите са дело на колектив, включващ едни от най-големите имена на българската църковна живопис през 20-ти век: Николай Ростовцев, Карл Йорданов, Господин Георгиев със синовете си Костадин и Никола, Никола Бакалов и Александър Сорокин.


   

 "Възкресение Лазарево": преди (ляво) и след реставрация (дясно)

Стенописите бяха силно увредени от течове от покрива, натрупвания от птичи екскременти и сажди. Тези проблеми, както и специфичната техника на художниците, наложиха решаването на сложни задачи при реставрацията на стенописите.

 Разрушение по сцените "Неделя цветоносна" (ляво) и "Възкресение Лазарево" (дясно)

Сцена "Неделя цветоносна" преди и след реставрация

АРБ кандидатства успешно с проект по Столична програма „Култура" за финансиране на част от реставрационните дейности. Благодарение на подкрепата на Столична програма „Култура" през 2010 и 2011 година, беше ускорена и успешно завърши реставрацията в западната част на храм „Св. Неделя". 

 

Финансирането от страна на Столична програма „Култура" е в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата.

   

Сцена"Разпятие Христово", детайли: разрушения и по време на реставрация

 


 Сцена "Св.София, Вяра, Надежда и Любов", преди и след реставрация

 

Св.София, Вяра, Надежда и Любов, детайли: разрушения по мазилката и живописния слой (ляво) и момент от укрепване (дясно)

 

 

 Св. София, детайл: преди, по време и след реставрация

 

  

 Етап от реставрацията на капителите

 

 Северозападен пандантив, детайл: преди, по време и след реставрация

 

 

 Западна част на наоса: преди и след реставрация

Реставрацията продължава и необходимостта от разкриване на допълнително финансиране все още стои. АРБ и Църковното настоятелство на катедрален храм „Св. Неделя" приемат целеви дарения за успешното завършване на реставрацията. Сметката на АРБ е:

IBAN:BG33FINV915010BGN0EUBU
BIC FINVBGSF
ПИБ - кл.София

 

 ARB © 2023