Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Новини

 

 

 

 

Относно културните ценности от колекцията, управлявана от фондация „Тракия“.
17-02-2020

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2019
10-10-2019

 

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2019
ПРОГРАМА


София
19 октомври 2019 г.
Национална художествена академия
Факултет за приложни изкуства
(бул. „Цариградско шосе“ № 73, ат. 30)

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ


Водещ: Румяна Дечева
10:00 – 10:20 Откриване на конференцията
10:20 – 10:40 Стефан Белишки (Национална художествена академия)
Изследвания в инфрачервения спектър на стенописите в храм „Св. Николай Чудотворец“ – Руската църква
10:40 – 11:00 Кристина Белева (Национална галерия)
Новооткрити произведения на Димитър Добрович
11:00-11:30 Кафепауза
Водещ: Никифор Харалампиев
11:30 – 11:50 Елица Цветкова (Национална галерия)
Знаме на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“. Дублаж, укрепване и възстановки
12:10– 12:30 Наталия Неделчева (Национален църковен историко-археологически музей)
Проучване на иконата „Страстите Христови“ от фонда на Националния църковен историко-археологически музей
12:30-13:00 Дискусия

 


ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ


Водещ: Иван Ванев
14:30-14:50 Татяна Трифонова (РВМИ-Плевен)
Проучвания на панорамната композиция от зала „Трети щурм на Плевен 11-12 септември 1877 г.“ на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“
14:50-15:10 Никифор Харалампиев (Национална художествена академия), Александър Вътов (Национален исторически музей)
Защитни опаковки за две дагеротипии от Националния политехнически музей
15:10-15:30 Наталия Владинова (Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“)
Нов метод за отстраняване на сребърно огледало от сребърно-желатинови фотографии
15:30-16:00 Кафепауза
Водещ: Стефан Белишки
16:00-16:20 Иван Ванев (Институт за изследване на изкуствата при БАН)
За опазването на мозайката „Ахейци“ от Ескус
16:20-16:40 Румяна Дечева (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“)
Проблеми на опазването на културното наследство на Странджа
16:40-17:00 Миглена Прашкова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий)
Проблеми при реставрацията на икони с надживописвания
17:00 – 17:15 Румяна Дечева (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“)
Представяне на каталога „Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie“
17:15 Заключителна дискусия

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
05-05-2019

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо
събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 6 юни 2019 г.
от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ №
73).
Дневен ред:
1. Отчет на сдружението за 2018 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Доклад на Контролната комисия.
4. Избор на председател на АРБ.
5. Избор на Управителен съвет.
6. Избор на Контролна комисия.
7. Предложение за промяна на чл. 14, ал. 3 от Устава на АРБ. Предложението
предвижда „най-малко един месец“ да се измени с „най-малко две седмици“.
8. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в
същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
20-11-2018

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 20декември 2018 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

  1. Обсъждане на текущи въпроси.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2018
05-10-2018

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
12-05-2018

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 13 юни 2018 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

  1. Отчет на сдружението за 2017 г.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 17:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Годишна награда за най-добра дипломна работа по реставрация - 2017 г.
17-01-2018

 

На последното Общо събрание на Асоциацията на реставраторите в България беше връчена годишната награда за най-добра дипломна работа по реставрация. Наградата за 2017 г. получи Цветина Дочева за реставрация на иконата „Св. Богородица Одигитрия“ от фонда на НЦИАМ. За поредна година наградата е осигурена от Института за изследване на изкуствата.

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
21-11-2017

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 21 декември 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на АРБ за 2017 г.
  2. Обсъждане на предложения за „ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2018“
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред. По време на Общото събрани ще бъде връчена наградата на АРБ за най-добра дипломна работа за 2017 г.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2017
03-10-2017

 

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Тази година събитието ще се проведе в Плевен на 6, 7 и 8 октомври. Съорганизатор на срещата е секция „Реставрация” при СБХ. Традиционната постерна изложба ще бъде във фоайето на Художествена галерия „Илия Бешков“. Откриването е предвидено за вечерта на 6 октомври (петък). На 7 октомври ще има възможност за провеждане на сесия с презентации, доклади и дискусии в галерията. Предвидено е и посещение на обекти в района, които са интересни за колегията, като например експозицията на РИМ-Плевен, църквите „Св. Николай“, „Св. Троица“ и „Св. Параскева“, Панорама „Плевенска епопея“, Музей на виното и др.

Програма на събитието можете да свалите тук.

Награда „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за д-р Румяна Дечева
22-05-2017

На 19 май 2017 г. д-р Румяна Дечева бе удостоена с почетен знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за изключителен принос в опазването на ръкописното наследство на България. През 1991 г. Румяна Дечева завършва катедра „Реставрация“ на Националната художествена академия. Дипломната й работа е ръкопис от XIX в. от фонда на РИМ-Варна. В периода 1991-1999 г. работи като реставратор в Министерството на външните работи. От 2004 г. е реставратор към Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Украса и технология на подвързиите при гръцката ръкописна книга ХІІ-ХVІІІ в. (на базата на ръкописната сбирка на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ „Св. Климент Охридски“)“. Научноизследователската дейност на д-р Румяна Дечева е представена в редица публикации и доклади на научни форуми. От 2016 г. е заместник-председател на Асоциацията на реставраторите в България.1 2 3 4 5 6
ARB © 2020