Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Новини

 

 

 

 

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2017
03-10-2017

 

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Тази година събитието ще се проведе в Плевен на 6, 7 и 8 октомври. Съорганизатор на срещата е секция „Реставрация” при СБХ. Традиционната постерна изложба ще бъде във фоайето на Художествена галерия „Илия Бешков“. Откриването е предвидено за вечерта на 6 октомври (петък). На 7 октомври ще има възможност за провеждане на сесия с презентации, доклади и дискусии в галерията. Предвидено е и посещение на обекти в района, които са интересни за колегията, като например експозицията на РИМ-Плевен, църквите „Св. Николай“, „Св. Троица“ и „Св. Параскева“, Панорама „Плевенска епопея“, Музей на виното и др.

Програма на събитието можете да свалите тук.

Награда „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за д-р Румяна Дечева
22-05-2017

На 19 май 2017 г. д-р Румяна Дечева бе удостоена с почетен знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за изключителен принос в опазването на ръкописното наследство на България. През 1991 г. Румяна Дечева завършва катедра „Реставрация“ на Националната художествена академия. Дипломната й работа е ръкопис от XIX в. от фонда на РИМ-Варна. В периода 1991-1999 г. работи като реставратор в Министерството на външните работи. От 2004 г. е реставратор към Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Украса и технология на подвързиите при гръцката ръкописна книга ХІІ-ХVІІІ в. (на базата на ръкописната сбирка на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ „Св. Климент Охридски“)“. Научноизследователската дейност на д-р Румяна Дечева е представена в редица публикации и доклади на научни форуми. От 2016 г. е заместник-председател на Асоциацията на реставраторите в България.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
01-05-2017

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 31 май 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

1. Отчет на сдружението за 2016 г.

2. Доклад на Контролната комисия.

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в

същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2016
03-10-2016

poster

 

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Това е място за споделяне на опит, професионални реализации и обсъждане на проекти и проблеми в областта на опазване на културното наследство. Събитието е организирано от Асоциацията на реставраторите в България ( www.arbbg.org) и секция „Реставрация“ при Съюза на българските художници (www.sbhart.com). По традиция „Форум Реставрация” е съпътстван от изложба с постери, които представят различни реставрационни проекти, изпълнени през последните години. Независимо че е ориентирана предимно към проблемите на опазване на културното наследство, изложбата представлява интерес и за по-широк кръг специалисти и любители на културните ценности. В това единадесето по ред издание на „Форум Реставрация“ са представени само български проекти, свързани с опазването на различни по характер обекти: стенописи, икони и иконостаси, хартия, мозайки, картини, скулптура, текстил, ръкописи, фотографии и др.
Тази година любезен домакин на събитието е Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ в Кюстендил. Откриването на изложбата е на 7 октомври (петък) от 17.30 ч. Сесията с доклади и презентации ще започне от 10:00 часа на 8 октомври в сградата на галерията.
Събитието се провежда с подкрепата на Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“, Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ и Института за изследване на изкуствата при БАН.

 

Програма на събитието можете да свалите тук.

 

Обява за позиция за реставратор
25-07-2016

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ търси да назначи КОНСЕРВАТОР/РЕСТАВРАТОР в направление „Консервация, реставрация и опазване на фондовете“. Поробности за обявата в прикачения PDF файл.

Писмо на АРБ до Министерството на земеделието и храните
10-05-2016

АРБ изпрати писмо до Министерството на земеделието и храните във връзка с подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Семинар по реставрация
04-05-2016

Семинар по реставрация, организиран от ИЧЕ-Италия. Линк към документ за регистрация.

Общо събрание на АРБ
01-03-2016

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 02 април 2016 г., събота, в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73 при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя за дейността на сдружението през 2015 г.;
  2. Финансов отчет за 2015 г.;
  3. Доклад на Контролната комисия;
  4. Избор на председател на АРБ;
  5. Избор на Управителен съвет на АРБ;
  6. Избор на Контролна комисия на АРБ;
  7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Писмо до Комисията по култура
15-02-2016

 

АРБ изпрати писмо (15.02.2016г.) до Комисията по култура на Народното събрание относно предложенията за изменения в Закона за културното наследство. В писмото се изтъква, че някои от предложените промени застрашават българското културно наследство и се правят конкретни мотивирани предложения за промени в предложения законопроект. Писмото може да бъде видяно тук.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
15-04-2015

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 16 май 2015 год. в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73 при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя на сдружението за 2014 г.,
  2. Доклад на Контролната комисия,
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.1 2 3 4 5
ARB © 2017