Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Новини

 

 

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
05-05-2019

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо
събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 6 юни 2019 г.
от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ №
73).
Дневен ред:
1. Отчет на сдружението за 2018 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Доклад на Контролната комисия.
4. Избор на председател на АРБ.
5. Избор на Управителен съвет.
6. Избор на Контролна комисия.
7. Предложение за промяна на чл. 14, ал. 3 от Устава на АРБ. Предложението
предвижда „най-малко един месец“ да се измени с „най-малко две седмици“.
8. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в
същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
20-11-2018

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 20декември 2018 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

  1. Обсъждане на текущи въпроси.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2018
05-10-2018

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
12-05-2018

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 13 юни 2018 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

  1. Отчет на сдружението за 2017 г.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 17:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Годишна награда за най-добра дипломна работа по реставрация - 2017 г.
17-01-2018

 

На последното Общо събрание на Асоциацията на реставраторите в България беше връчена годишната награда за най-добра дипломна работа по реставрация. Наградата за 2017 г. получи Цветина Дочева за реставрация на иконата „Св. Богородица Одигитрия“ от фонда на НЦИАМ. За поредна година наградата е осигурена от Института за изследване на изкуствата.

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
21-11-2017

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 21 декември 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на АРБ за 2017 г.
  2. Обсъждане на предложения за „ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2018“
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред. По време на Общото събрани ще бъде връчена наградата на АРБ за най-добра дипломна работа за 2017 г.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2017
03-10-2017

 

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Тази година събитието ще се проведе в Плевен на 6, 7 и 8 октомври. Съорганизатор на срещата е секция „Реставрация” при СБХ. Традиционната постерна изложба ще бъде във фоайето на Художествена галерия „Илия Бешков“. Откриването е предвидено за вечерта на 6 октомври (петък). На 7 октомври ще има възможност за провеждане на сесия с презентации, доклади и дискусии в галерията. Предвидено е и посещение на обекти в района, които са интересни за колегията, като например експозицията на РИМ-Плевен, църквите „Св. Николай“, „Св. Троица“ и „Св. Параскева“, Панорама „Плевенска епопея“, Музей на виното и др.

Програма на събитието можете да свалите тук.

Награда „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за д-р Румяна Дечева
22-05-2017

На 19 май 2017 г. д-р Румяна Дечева бе удостоена с почетен знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за изключителен принос в опазването на ръкописното наследство на България. През 1991 г. Румяна Дечева завършва катедра „Реставрация“ на Националната художествена академия. Дипломната й работа е ръкопис от XIX в. от фонда на РИМ-Варна. В периода 1991-1999 г. работи като реставратор в Министерството на външните работи. От 2004 г. е реставратор към Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Украса и технология на подвързиите при гръцката ръкописна книга ХІІ-ХVІІІ в. (на базата на ръкописната сбирка на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ „Св. Климент Охридски“)“. Научноизследователската дейност на д-р Румяна Дечева е представена в редица публикации и доклади на научни форуми. От 2016 г. е заместник-председател на Асоциацията на реставраторите в България.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
01-05-2017

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 31 май 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

1. Отчет на сдружението за 2016 г.

2. Доклад на Контролната комисия.

3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в

същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2016
03-10-2016

poster

 

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Това е място за споделяне на опит, професионални реализации и обсъждане на проекти и проблеми в областта на опазване на културното наследство. Събитието е организирано от Асоциацията на реставраторите в България ( www.arbbg.org) и секция „Реставрация“ при Съюза на българските художници (www.sbhart.com). По традиция „Форум Реставрация” е съпътстван от изложба с постери, които представят различни реставрационни проекти, изпълнени през последните години. Независимо че е ориентирана предимно към проблемите на опазване на културното наследство, изложбата представлява интерес и за по-широк кръг специалисти и любители на културните ценности. В това единадесето по ред издание на „Форум Реставрация“ са представени само български проекти, свързани с опазването на различни по характер обекти: стенописи, икони и иконостаси, хартия, мозайки, картини, скулптура, текстил, ръкописи, фотографии и др.
Тази година любезен домакин на събитието е Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ в Кюстендил. Откриването на изложбата е на 7 октомври (петък) от 17.30 ч. Сесията с доклади и презентации ще започне от 10:00 часа на 8 октомври в сградата на галерията.
Събитието се провежда с подкрепата на Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“, Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ и Института за изследване на изкуствата при БАН.

 

Програма на събитието можете да свалите тук.

 1 2 3 4 5 6
ARB © 2019