Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

 Асоциация на ресатвраторите

 

 

 


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо
събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 6 юни 2019 г.
от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ №
73).

... прочети повече
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 20декември 2018 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73.

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2018
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 13 юни 2018 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

... прочети повече
Годишна награда за най-добра дипломна работа по реставрация - 2017 г.

На последното Общо събрание на Асоциацията на реставраторите в България беше връчена годишната награда за най-добра дипломна работа по реставрация. Наградата за 2017 г. получи Цветина Дочева за реставрация на иконата „Св. Богородица Одигитрия“ от фонда на НЦИАМ. За поредна година наградата е осигурена от Института за изследване на изкуствата.

... прочети повече


ARB © 2019