Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Асоциация на ресатвраторитеФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2016

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Това е място за споделяне на опит, професионални реализации и обсъждане на проекти и проблеми в областта на опазване на културното наследство. 

... прочети повече
Обява за позиция за реставратор
Писмо на АРБ до Министерството на земеделието и храните
Семинар по реставрация
Общо събрание на АРБ

Общо събрание на Асоциация на реставраторите в България на 02 април 2016 г.

... прочети повече


ARB © 2017