Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Асоциация на ресатвраторите

 АСОЦИАЦИЯ НА РЕСТАВРАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 
Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Цел на Асоциацията на реставраторите в България /АРБ/  е развитието и подпомагането на практическо, научно и културно ниво на реставрацията на културни ценности. В този смисъл асоциацията ще се стреми:

  • Да подкрепя и поощрява реставрацията на културни ценности;
  • Да работи за развитите ето на високо ниво на образование, проучване и практика в областта на реставрацията в съответствие с дефинициите, възприети от АРБ;
  • Да работи за правно признаване на професионалните стандарти, за утвърждаване и признаване на правния статут на реставратора на национално и европейско и международно ниво;
  • Да установява връзки с европейски и международни организации за да осигурява представителност на професията и защита на нейните морални, културни, научни и материални интереси;
  • Да представя и популяризира професията реставрация в обществото.
 
 
 БУЛСТАТ 131 208 153
 
 
 
 
Банкова сметка IBAN:BG33FINV915010BGN0EUBU
BIC FINVBGSF
ПИБ - кл.София
 
 На тази сметка можете да направите дарение за да подпомогнете реставрацията на културното наследство в БългарияОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 16 декември 2022 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73, ат. 15).

 

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2020
Относно културните ценности от колекцията, управлявана от фондация „Тракия“.

От името на Асоциацията на реставраторите в България и Секция „Реставрация“ при
СБХ изразяваме своята загриженост за състоянието на културните ценности от
колекцията, управлявана от фондация „Тракия“.

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2019
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо
събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 6 юни 2019 г.
от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ №
73).

... прочети повече


ARB © 2023