Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

 Асоциация на ресатвраторите

 

 

 


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 16 декември 2022 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73, ат. 15).

 

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2020
Относно културните ценности от колекцията, управлявана от фондация „Тракия“.

От името на Асоциацията на реставраторите в България и Секция „Реставрация“ при
СБХ изразяваме своята загриженост за състоянието на културните ценности от
колекцията, управлявана от фондация „Тракия“.

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2019
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо
събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 6 юни 2019 г.
от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ №
73).

... прочети повече


ARB © 2023