Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

 Асоциация на ресатвраторите

 

 

 


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 21 декември 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2017

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Тази година събитието ще се проведе в Плевен на 6, 7 и 8 октомври.

... прочети повече
Награда „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за д-р Румяна Дечева

На 19 май 2017 г. д-р Румяна Дечева бе удостоена с почетен знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики“ за изключителен принос в опазването на ръкописното наследство на България. 

... прочети повече
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

 Общо събрание на Асоциацията на реставраторите в България на 31 май 2017 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2016

„Форум Реставрация” е традиционната годишната среща на българските реставратори. Това е място за споделяне на опит, професионални реализации и обсъждане на проекти и проблеми в областта на опазване на културното наследство. 

... прочети повече


ARB © 2018